Elinvoimaetu: Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys

Uusin (13.) kirjani (Mikko Kososen kanssa) “Elinvoimaetu: Missiona kestävän kasvun edelläkävijyys” ilmestyi. Kestävä kasvu on uusi imperatiivimme, joka edellyttää pitkäjänteistä yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyötä. Yritykset voivat löytää uusia kestävän kasvun lähteitä avartamalla strategista ajatteluaan ja kehittämällä uusia toimintamalleja yhteistyössä

Avoimen Strategioinnin liiketoimintamallit luovat elinvoimaa?

Avoimen Strategioinnin liiketoimintamallit luovat elinvoimaa?

Johdanto: liian hyvät johtamisjärjestelmät? Liikeyritysten, julkkishallinnon ja muiden organisaatioiden johto on viime vuosikymmenten aikana oppinut tekemään tasokasta strategiatyötä. Systemaattinen, viimeisintä yksityiskohtaa myöten ajateltu johtamisjärjestelmä lukemattomine lomakkeineen ja tarkkoine aikatauluineen on vaikuttava ohjausväline – vakaassa toimintaympäristössä. Yllätyksellisessä toimintaympäristössä vaarana on, että